Đối tác chính thức của ERGO

Mạng lưới


GIC phối hợp cùng với ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) giới thiệu đến khách hàng là chủ thẻ tín dụng của VPBank bốn sản phẩm bảo hiểm: Bảo hiểm thẻ tín dụng, Bảo hiểm xe máy, Bảo hiểm tai nạn cá nhân, Bảo hiểm hỗ trợ ngày nằm viện. Xem thêm