Các Công ty

TOÀN CẦU MIỀN TÂY

Các phòng kinh doanh:
Phòng KDBH số 1:     
 • Địa chỉ: 162/18A Trần Ngọc Quế, P. Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • ĐT: (0710) 6250 817
 • Fax: (0710) 6250 819

Phòng KDBH Tây Ninh:   
 • Địa chỉ: 50 Trương Tùng Quân, P.3, TP.Tây Ninh, T.Tây Ninh
 • ĐT: (066) 3641 234
 • Fax: (0781) 3957 137

Phòng KDBH số 2
 • Địa chỉ: 162/18A Trần Ngọc Quế, P. Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • ĐT: (0710) 6250 817
 • Fax: (0710) 6250 819

Phòng KDBH Sóc Trăng
 • Địa chỉ:60 Phú Lợi, Khóm 3, P.2, TP. Sóc Trăng
 • ĐT: (079) 3615 668
 • Fax: (079) 3615 669

Phòng KDBH Cà Mau
 • Địa chỉ: 292A Ngô Quyền, P.9, TP. Cà Mau 


Địa chỉ
Số 73 Hùng Vương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang


Thông tin liên hệ 
ĐT:  (0710) 6250 817
Fax: (0710) 6250 819