Các Công ty

TOÀN CẦU ĐÀ NẴNG

Các phòng kinh doanh:

Phòng KDBH Quảng Nam

  • Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Du, Tp. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
  • ĐT :  (0510) 3831 079
  • Fax : (0510) 3831 080

Phòng KDBH Hội An
 
  • Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Du, Tp. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
  • ĐT :  (0510) 3831 079
  • Fax : (0510) 3831 080

Phòng KDBH Quảng Bình
  • Địa chỉ:  Số 01, Hữu Nghị, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ
Tầng 2 Tòa nhà 69 Quang Trung, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Thông tin liên hệ

ĐT:  (0236) 3799 555/ 3668 822
Fax:(0236) 3668 833