Các Công ty

TOÀN CẦU BÌNH ĐỊNH

Các phòng kinh doanh:

Phòng Kinh Doanh số 1:

  • Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà BQL.DA Thủy điện 7, số 125 Tây Sơn, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
  • Tel : (056) 3.601.333
  • Fax : (056) 3.647.555

Phòng KDBH Bắc Bình Định
  • Địa chỉ: 258 Đường Quang Trung, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định
  • Tel : (056) 3561 179
  • Fax : (056) 3561 179

Phòng KDBH Quảng Ngãi
  • Địa chỉ: 378 Hai Bà Trưng, TP. Quảng Ngãi
  • Tel : (055) 3717 579
  • Fax : (055) 3717 539

Địa chỉ
Tầng 2 Tòa nhà BQL.DA Thủy điện 7,
    số 125 Tây Sơn, TP.Quy Nhơn
    Tỉnh Bình Định

Thông tin liên hệ
ĐT:  (056) 3518 444
Fax: (056) 3647 555