Các Công ty

TOÀN CẦU BẮC MIỀN TRUNG

Các phòng kinh doanh:
Phòng KDBH Thanh Hoá

  • Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà Viettel, Nam Đại lộ Lê Lợi, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa
  • Điện thoại: (0237) 326 1268
  • Fax : (0237) 371 8908

Phòng KDBH Quảng Bình
  • Địa chỉ: Số 01, Hữu Nghị, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
  • Điện thoại: (052) 3 506 668 

Địa chỉ
Số 261 Hà Huy Tập, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An

Thông tin liên hệ
ĐT:  (0238) 3588 306
Fax: (0238) 3588 307