Các Công ty

TOÀN CẦU BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Các phòng kinh doanh:
Phòng KDBH Thị xã Bà Rịa.

  • Địa chỉ: 55 Nguyễn Chánh, Phường Phước Nguyên, Thành phố Bà Rịa
  • Điện thoại: (064) 3375 362 - Fax: (064) 3375 363

Địa chỉ
Số 37 Nguyễn Hữu Cầu, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu,
     Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thông tin liên hệ
ĐT:  (064) 3526 222
Fax: (064) 3526 111